Practical Wing Chun Danmark

Sigung Wan Kam Leung

Sifu Wan Kam Leung

Stormester Wan Kam Leung blev født i 1945 i Kina, i landsbyen Po On i Guangdong-provinsen.

Hans interesse i kampkunst begyndte allerede i hans ungdom, og i hans teenageår havde han fået eksperimenteret med mange forskellige kung-fu stilarter i Kina.

I 1959 emigrerede Stormester Wan Kam Leung til Hong Kong, hvor hans storebror introducerede ham til kung-fu stilarten Wing Chun.

Stormester Wan Kam Leungs første læremester var en af Yip Mans første elever, Leung Sheung.

I 1962, åbnede, den nu afdøde, Wing Chun-legende, stormester Wong Shun Leung hans egen skole. Og Stormester Wan Kam Leung indmeldte sig samme dag og blev hurtigt en nær ven af Wong Shun Leung.

I 1968, blev Stormester Wan Kam Leung officiel Wing Chun instruktør i hans eget navn og begyndte at undervise selv.Hans egen mester og ven, Stormester Wong, havde også Bruce Lee som elev og ven og den unge Wan Kam Leung både trænede og sparrede Wing Chun-kunnen med Bruce Lee, da skuespilleren vendte tilbage til Hong Kong fra USA. De to kampsportstalenter blev venner og på Bruce Lee’s opfordring blev Stormester Wan inviteret med til en prøvefilmning nogle måneder før filmlegendens alt for tidlige død.

Stormester Wan har siden da medvirket i adskillige dokumentarfilm om Bruce Lees liv.

For at kunne udvikle og bruge sin Wing Chun kunnen i praksis, rejste stormester Wan til Beijing i 1979, hvor han også fik tillært sig Qi Gong fra flere læremestre.

Lige siden Wing Chun stilarten blev udviklet for flere hundrede år siden, er mange teknikker blevet misfortolket og forældede i deres brug.

Stormester Wan, fortsatte med hans læremesters hjælp og støtte, at udvikle, sammenligne og afprøve og ikke mindst forbedre hans Wing Chun teknikker og kunnen.

Wan Kam Leung og Bruce Lee


Denne kontinuerlige stræben blev belønnet med et ”senior instructor certificate” af Stormester Wong Shun Leung, som den eneste af Wong Shun Leungs elever.

Instruktør Certifikat for Wan Kam Leung

Takket være hans enestående kung fu-kunnen blev Stormester Wan Kam Leung ansat i  1993, som øverste kung fu instruktør hos G4, Hong Kong Politis beskyttelsesenhed og var, som den eneste kung fu mester nogensinde, ansat ved det tidligere Britiske kolonis styre.

Eftersom Stormester Wan løbende havde tilpasset hans Wing Chun teknikker, han tidligere havde fået lært, var det blevet nødvendigt at give hans tilpassede Wing Chun-system sit eget navn, for at kunne adskille hans stil fra andres.

Med Stormester Wong Shun Leungs tilladelse, valgte Stormester Wan  navnet” Practical Wing Chun”  til det Wing Chun system, han havde fået udviklet.

Practical Wing Chun af Wan Kam Leung

Efter at Stormester Wans læremester gik bort, startede Stormester Wan sin egen skole og begyndte, at undervise på fuld tid.

Stormester Wans formål er, at udbrede Practical Wing Chun og understrege, at det er blevet ændret til l et moderne praktisk anvendeligt kampsystem, og også en effektiv metode til at øge sin styrke, selvtillid og generelle velvære.

For at kunne fortsætte arven efter den afdøde Stormester Wong, opfordrer Stormester Wan sine elever til have en realistisk og positiv tilgang til deres træning.

Man skal altid afprøve hans tilpassede teknikker, teste og sammenligne dem, for at bevise eller modbevise dem, og man bør kassere forældede teknikker, når det er nødvendigt, eller forfine eller forbedre dem.

Derfor er Practical Wing Chun ikke kun kampkunst eller selvforsvar, men også et resultat af vedvarende videnskabelig metode, afprøvning og udvikling.